ม.ให้อะไร? – พงษ์สิทธ์ คำภีร์ คอร์ดกีต้าร์ Guitar Chord

ม.ให้อะไร? เนื้อเพลง + คอร์ดเพลง (คอร์ดกีต้าร์) พงษ์สิทธ์ คำภีร์ เนื้อเพลง music lyric เขาหวังเขารอด้วยความแกร่ง???? รอนแรมจากครอบครัวมา หวังปริญญามหาวิทยาลัย???? อุดมการณ์อุดมความแกร่ง โลกแล้งน้ำใจจะแก้ไข????...
Read more »