กีต้าร์โปร่งไฟฟ้า

กีต้าร์โปร่งไฟฟ้า Electric acoustic guitar ขายสินค้าดีดี ในราคาสุดประหยัด ติดต่อ 089-795-4544 ถ้าจะซื้อต้องซื้ออย่างมั่นใจกับตัวแทนจำหน่าย www.allmusic.in.th...
Read more »

APX-500 BL YAMAHA ELECTRIC ACOUSTIC GUITAR กีต้าร์โปร่งไฟฟ้า

กีต้าร์โปร่งไฟฟ้า APX500 BL ราคาสุดถูก 12,500 บาท ติดต่อ 089-795-4544 ด้านหน้า :?????????????????? ไม้ สน? (Spruce) ด้านหลังและด้านข้าง :?? ไม้ นาโต้ (Nato) คอ :???????????????? ไม้ นาโต้ (Nato) ฟิงเกอร์บอร์ด :?? ไม้ โรสวู๊ด (Rosewood) สะพานสาย :?????? ไม้ โรสวู๊ด (Rosewood) ความลึก :????????? 80-90 mm String Scale:??????? 650...
Read more »

APX-900 UM YAMAHA ELECTRIC ACOUSTIC GUITAR กีต้าร์โปร่งไฟฟ้า

กีต้าร์โปร่งไฟฟ้า APX900 UM ราคาสุดถูก 31,500 บาท ติดต่อ 089-795-4544 ด้านหน้า : ไม้ สน แท้ (Solid Spruce) ด้านหลังและด้านข้าง : ไม้ เฟลม เมเปิล (Flamed Maple) คอ : ไม้ นาโต้ (Nato) ฟิงเกอร์บอร์ด : ไม้ โรสวู๊ด (Rosewood) สะพานสาย : ไม้ โรสวู๊ด (Rosewood) ความลึก : 80-90...
Read more »

APX500 OVS YAMAHA ELECTRIC ACOUSTIC GUITAR กีต้าร์โปร่งไฟฟ้า

กีต้าร์โปร่งไฟฟ้า APX500 OVS ราคาสุดถูก 12,500 บาท ติดต่อ 089-795-4544 ด้านหน้า : ไม้ สน? (Spruce) ด้านหลังและด้านข้าง : ไม้ นาโต้ (Nato) คอ : ไม้ นาโต้ (Nato) ฟิงเกอร์บอร์ด : ไม้ โรสวู๊ด (Rosewood) สะพานสาย : ไม้ โรสวู๊ด (Rosewood) ความลึก : 80-90 mm String Scale: 650...
Read more »

APX-900 CRB YAMAHA ELECTRIC ACOUSTIC GUITAR กีต้าร์โปร่งไฟฟ้า

กีต้าร์โปร่งไฟฟ้า APX900 CRB ราคาสุดถูก 31,500 บาท ติดต่อ 089-795-4544 ด้านหน้า : ไม้ สน แท้ (Solid Spruce) ด้านหลังและด้านข้าง : ไม้ เฟลม เมเปิล (Flamed Maple) คอ : ไม้ นาโต้ (Nato) ฟิงเกอร์บอร์ด : ไม้ โรสวู๊ด (Rosewood) สะพานสาย : ไม้ โรสวู๊ด (Rosewood) ความลึก : 80-90...
Read more »

APX-500 DRB YAMAHA ELECTRIC ACOUSTIC GUITAR กีต้าร์โปร่งไฟฟ้า

กีต้าร์โปร่งไฟฟ้า APX500 DRB ราคาสุดถูก 12,500 บาท ติดต่อ 089-795-4544 ด้านหน้า : ไม้ สน? (Spruce) ด้านหลังและด้านข้าง : ไม้ นาโต้ (Nato) คอ : ไม้ นาโต้ (Nato) ฟิงเกอร์บอร์ด : ไม้ โรสวู๊ด (Rosewood) สะพานสาย : ไม้ โรสวู๊ด (Rosewood) ความลึก : 80-90 mm String Scale: 650...
Read more »

APX900 MBL YAMAHA ELECTRIC ACOUSTIC GUITAR กีต้าร์โปร่งไฟฟ้า

กีต้าร์โปร่งไฟฟ้า APX900 MBL ราคาสุดถูก 31,500 บาท ติดต่อ 089-795-4544 ด้านหน้า : ไม้ สน แท้ (Solid Spruce) ด้านหลังและด้านข้าง : ไม้ เฟลม เมเปิล (Flamed Maple) คอ : ไม้ นาโต้ (Nato) ฟิงเกอร์บอร์ด : ไม้ โรสวู๊ด (Rosewood) สะพานสาย : ไม้ โรสวู๊ด (Rosewood) ความลึก : 80-90...
Read more »

APX-500 OBB YAMAHA ELECTRIC ACOUSTIC GUITAR กีต้าร์โปร่งไฟฟ้า

กีต้าร์โปร่งไฟฟ้า APX500 OBB ราคาสุดถูก 12,500 บาท ติดต่อ 089-795-4544 ด้านหน้า : ไม้ สน? (Spruce) ด้านหลังและด้านข้าง : ไม้ นาโต้ (Nato) คอ : ไม้ นาโต้ (Nato) ฟิงเกอร์บอร์ด : ไม้ โรสวู๊ด (Rosewood) สะพานสาย : ไม้ โรสวู๊ด (Rosewood) ความลึก : 80-90 mm String Scale: 650...
Read more »

CPX-900 N YAMAHA ELECTRIC ACOUSTIC GUITAR กีต้าร์โปร่งไฟฟ้า

กีต้าร์โปร่งไฟฟ้า CPX900 N สีไม้ ราคาสุดถูก 31,500 บาท ติดต่อ 089-795-4544 ด้านหน้า 😕 ไม้ สน แท้ (Solid Spruce) ด้านหลังและด้านข้าง : ไม้ เฟลม เมเปิล (Flamed Maple) คอ : ไม้ นาโต้ (Nato) ฟิงเกอร์บอร์ด : ไม้ อีโบนี่ (Ebony) สะพานสาย : ไม้ อีโบนี่ (Ebony) ความลึก :...
Read more »

CPX-700 N YAMAHA ELECTRIC ACOUSTIC GUITAR กีต้าร์โปร่งไฟฟ้า

กีต้าร์โปร่งไฟฟ้า CPX700 N สีไม้ ราคาสุดถูก 21,000 บาท ติดต่อ 089-795-4544 จำนวนสาย : 6 สาย? (สายเหล็กทั้งหมด) ด้านหน้า : ไม้ สน แท้ (Solid Spruce) ด้านหลังและด้านข้าง : ไม้ มะฮอกกานี (Mahogany) คอ : ไม้ นาโต้ (Nato) ฟิงเกอร์บอร์ด : ไม้ โรสวู๊ด (Rosewood) สะพานสาย : ไม้ โรสวู๊ด...
Read more »